อุปกรณ์เบเกอรี่

KTBKPM018

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-301AN ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM017

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-3220N ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM016

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-SP800 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM015

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-1201 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM014

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-801 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM013

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-601 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM012

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-501 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM011

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-401 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM010

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-301 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM009

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-201 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKPM008

เครื่องผสมแป้งเค้ก CM-101 ออกแบบพิเศษช่วยให้เครื่องผสมทำงานได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และสามารถป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเฟืองและเพลาทำจกเหล็กอัลลอยด์แข็งซึ่งมีการชุบแข็งเพื่อให้เกียร์และเพลาแข็งแรงทนทาน ตัวสายพานขับเคลื่อนนำเข้าจากแบรนด์คุณภาพสูง เพื่อความทนทานในการใช้งานและลดเสียงในขณะใช้งาน เทคโนโลยีกในการตีแป้งที่เหนือกว่า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน พื้นผิวได้รับการเคลือบสีกันฝุ่น ทำให้พื้นผิวเรียบเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn014

เครื่องนวดแป้งแนวนอน CM-240H-SD Horizontal type mixer (Digital HMI Panel - SS material) เครื่องผสมแนวนอนเหมาะสำหรับการผสมแป้งที่มีปริมาณน้ำสูง ออกแบบแขนผสม Z-type สามาถเพิ่มการดูดซับน้ำของแป้งได้มากกว่า 5-10% ช่วยลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยืดอายุของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตัวเครื่องตั้งระบบน้ำหมุนเวียนหล่อเย็น ช่วยลดอุณหภูมิของแป้ง เพื่อทำให้อุณหภูมิแป้งคงที่ หลังการผสมเสร็จสมบูรณ์อุปกรณ์สำหรับตรึงกระบอกรับแป้งสามารถส่งได้โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดทรัพยากรบุคคล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn013

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียวเหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn012

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียวเหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn011

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียว CM-80ED เหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn009

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียว CM-200AD เหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn008

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียวเหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KTBKDKn007

ชุดนวดแป้งแบบเกลียว Spiral Mixer เครื่องผสมแป้งแบบเกลียว CM-240A, CM-240AD เหมาะสำหรับแป้งขนมปัง, เบเกิล, พิซซ่ารวมถึงขนมปังฝรั่งเศส เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, ร้านอาหาร, และอุตสาหกรรมอื่นๆด้านอาหาร โครงสร้างเครื่องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงและสวยงาม มีมอเตอร์อัตโนมัติสองชุด ถังผสมสลับโหมด (เดินหน้า-ถอยหลัง) อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติที่ปรับเองได้ ใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานด้านบริการอาหารประเภทต่างๆ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้